Opłaty proszę dokonywać na konto:

MICHAŁ BARTOŃ MBB DANCE SPORT
ul. Flory 1/2, 00-586 Warszawa
ING BANK ŚLĄSKI
nr. konta: 15 1050 1025 1000 0097 1888 7756

Tytuł wpłaty:  Imię i nazwisko  – miesiąc